หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]ซื้อบั้งไฟหมื่น จำนวน 6 บั้ง บั้งไฟแสน จำนวน 1 บั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาตกแต่งขบวนบั้งไฟ ตำบลบ้านติ้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหัวนา-นาเหล่าแขม บ้านหนองผือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านติ้ว จำนวน 3 โรงเรียน เดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กและเด็กอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว เดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสัก บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาพัฒนาบ่อบาดาล งานเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลที่ใช้งานในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตำบลบ้านติ้ว ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.บ้านติ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10